Obuka o diskriminaciji i ravnopravnosti

Program
Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji

Više o obuci

Dobro došli na obuku o diskriminaciji i ravnopravnosti!

Ovu obuku smo kreirali da bismo vas bolje informisali o diskriminaciji i pravima koja imamo u borbi protiv nje, ali i u nadi da ćemo zajedno doprineti stvaranju ravnopravnijeg društva.

LEKCIJA 1 O diskriminaciji i ravnopravnosti! – Lekcija 1

U ovoj lekciji naučićemo:

 • Šta je diskriminacija;
 • Kako da prepoznamo diskriminaciju, i zašto je to važno;
 • Koji sve oblici diskriminacije postoje;
 • Šta su lična svojstva;
 • Kakva je veza između ličnog svojstva i diskriminacije;
 • Kako izgledaju primeri ličnih svojstava u praksi;
 • Šta su afirmativne mere;
 • Kako ih prepoznajemo kroz praktične primere.

Lekcija se sastoji od video instrukcija i kviza za proveru znanja. Neće vam oduzeti više od 10 minuta.

LEKCIJA 2 O diskriminaciji i ravnopravnosti! – Lekcija 2

U ovoj lekciji naučićemo šta su:

 • Posredna diskriminacija;
 • Neposredna diskriminacija;
 • Zašto je važno da ih razlikujemo.

Lekcija se sastoji od video instrukcija i kviza za proveru znanja. Neće vam oduzeti više od 10 minuta.

LEKCIJA 3 O diskriminaciji i ravnopravnosti! – Lekcija 3

U ovoj lekciji naučićemo šta su:

 • Šta je diskriminacija;
 • Kako da prepoznamo diskriminaciju, i zašto je to važno;
 • Koji sve oblici diskriminacije postoje;
 • Koja je uloga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti;
 • Kako izgleda postupak pred Poverenikom.

Lekcija se sastoji od video instrukcija i kviza za proveru znanja. Neće vam oduzeti više od 10 minuta.

LEKCIJA 4 O diskriminaciji i ravnopravnosti! – Lekcija 4

U ovoj lekciji naučićemo šta su:

 • Šta je pritužba i kako se pokreće;
 • Kako izgleda postupak pred poverenikom;
 • Šta je medijacija;
 • Šta je pravna zaštita;
 • Koji instrumenti pravne zaštite su nam na raspolaganju u slučaju da nas neko diskriminiše.

Lekcija se sastoji od video instrukcija i kviza za proveru znanja. Neće vam oduzeti više od 10 minuta.

Prijavite se!